Mühendislik Danışmanlık Dış Ticaret

 Engineering Consultancy Foreign Trade

mühendislik

ENGINEERING

danışmanlık

CONSULTANCY

dış ticaret

FOREIGN TRADE

Kanımızda mühendislik var.

Engineering is in our blood.

Ürün ve sürece dair her şey.

Everything about product and process..

İthalat ihracat ve distribütörlük oluşturmada uzmanlık.

Expertise in import and export and distributorships

İhtiyacınızın olduğu zor zamanlarda.

At tough times, when you are in need.

KCD ile İlgili

About KCD

Uzun yıllar profesyonel hayatın farklı kademelerinde görev yapmış, görevleri esnasında zaman zaman kader birliğinde bulunmuş iki deneyimli yönetici tarafından kurulmuş olan KCD, yönetim, satış, sanayi, tedarik ve ticaret alanındaki tecrübelerini paylaşma ve katma değer sağlamak amacındadır.

 

Two experienced professionals who had acted in various positions of professional life and also had shared the destiny in the past have established KCD in order to share their experiences in management, sales, industry, supply chain and trade and to create added value .

ınterım management

Profesyonel Dünyada Güvenilir Ortağınız

 

Your Reliable Partner In the Professional World