Mühendislik Danışmanlık Dış Ticaret

 Engineering Consultancy Foreign Trade

Hakkımızda/About

Mehmet Coşkun, Makina Yüksek Mühendisi. Araştırma görevlisi olarak başladığı çalışma hayatına Roketsan'da tasarım mühendisi olarak devam etti. 122mm ve 107mm topçu roketlerinin motor tasarımlarına imza attı. Peşinden Mert Teknik'te başta 155mm Panter dahil olmak üzere bir çok savunma sanayii, denizcilik ve endüstriyel projesine imza attı. Akabinde ambalaj sektöründe 10 yıldan fazla satış müdürlüğü, satış ve pazarlamadan sorumlu genel müdür yardımcılığı, COO ve genelmüdürlük görevlerini yürüttü. Ambalaj sektörünü takiben havacılık ve savunma sanayiine geri dönerek genel müdürlük ve yönetim kurulu üyelikleri görevlerini üstlendi. Bu esnada bir çok firmada B2B satış ve pazarlama konusunda eğitimler verdi.Son profesyonel görev olarak raylı sistemlerde genel müdürlük görevini yürüttü. KCD Mühendislik Danışmanlık Dış Ticaret'te yönetici ortak olarak görev almaktadır. Mechanical Engineer, M.Sc; he started his career as a research assistant after which he worhed as a design engineer in Roketsan. He is the internal ballistics designer of extended range 122mm and 107mm artillery rockets. Afterwards he designed various systems for defense, including Panter 155mm, marine and industrial projects in Mert Teknik. Following that he acted, in order, as sales manager, vice general manager of sales and marketing, COO and general manager in packaging. Afterwards he was recalled to aerospace and defense industry as a general manager and member of board. During this period he lectured in various companies on B2B sales and marketing. As his final professional duty, he was a general manager in railway systems. He is a managing partner in KCD Engineering Consultancy Foreign Trade.